Mondopoint (cm) Europa UK USA USA w
 16  26 2/3  9  10  
 17.5  28.5  10.5  11.5  
 18.5  29 2/3  11.5  12.5  
 19.5  31  12.5  13.5  
 20  31 2/3  13  1  
 20.5  33  1  2  
 21  33 2/3  1.5  2.5  
 21.5  35  2.5  3.5  
 22  35.5  3 4  5
 22.5  36  3.5  4.5  5.5
 23  36 2/3  4  5  6
 23.5  37.5  4.5  5.5  6.5
 24  38  5  6  7
 24.5  38 2/3  5.5  6.5  7.5
 25  39.5  6  7  8
 25.5 40  6.5  7.5  8.5
 26  40 2/3  7  8  9
 26.5  41.5  7.5  8.5  9.5
 27  42  8  9  10.5
 27.5  42.5  8.5  9.5  11
 28  43  1/3  9  10  
28.5  44  9.5  10.5  
29  44.5  10  11  
29.5  45  10.5  11.5  
30  45 2/3  11  12  
 30.5  46.5  11.5  12.5  
 31  47  12  13  
 31.5  47 2/3  12.5  13.5  
 32  48.5  13  14  
 32.5  49 1/2  13.5 14.5  
 33  50  14  15